WO GE YI SHU HONG CUN SHUI MO LI HOTEL

Near No.067 Country Road (Longjiang Village)

WO GE YI SHU HONG CUN SHUI MO LI HOTELOver view
All Photos

Facilities

Opening

  • Opening date:2018-06-01

Hotel Photos

WO GE YI SHU HONG CUN SHUI MO LI HOTEL

Near No.067 Country Road (Longjiang Village)